Жените печелят средно с 16.4% по-малко от мъжете в Европейския съюз, като разликата е дори още по-голяма в някои северни страни. Това показват данни на Евростат за 2013 г, публикувани днес и цитирани от БГНЕС.

За България разликата в заплащането през 2013 г. е 13.5%, което е под средното за ЕС. Това ни нарежда редом до страни като Литва, Латвия, Ирландия и Португалия. Въпреки това се наблюдава леко увеличение в разликата от 2008 г. насам, когато тя е била 12.3%.

Най-големи различия във възнагражденията има в Естония (29.9%), Австрия (23%), Чехия (22.1%) и Германия (21.6 %). Най-малка е разликата в заплащането в Словения, където тя е едва 3.2%, следвана от Малта с 5.1% и Полша с 6.4%.

Като цяло пропастта между двата пола леко се е стеснила от 2008 г. до 2013 г. като преди седем години тя е била 17.3%.

Според "Евростат" обаче разликите между мъжете и жените не са само в заплащането. Две трети от директорите, администарторите и мениджърите са мъже, докато две трети от работниците в офисите са жени.

Процентите за България са относително близки до средните за Европа, като общо 47% от заетите в страната са жени, като от тях 37% заемат мениджърски постове.