Най-малко една трета от дърветата по света, намиращи се в дивата природа, са застрашени от изчезване, предупреждават учени.

Те варират от добре популярните дъбове и магнолии до дърветата в тропическите гори.

Според експертите 17 500 вида са в риск - това е два пъти повече от застрашените бозайници, птици, земноводни и влечуги взети заедно.

Природозащитни групи призовават за спешни действия за съхранение на горите от опасности, като изсичането и климатичните промени.