Не COVID-19, а свръхпотреблението е най-голямата заплаха за човечеството, според последно детайлно проучване на околната среда, проведено от екип учени от Австралия, Швейцария и Обединеното кралство, публикувано от Световния икономически форум.

Не намаляването на въглеродни емисии и употребата на енергоспестяващи средства, а справянето с прекомерната консумация трябва да се превърне в главен приоритет в процеса към един по-устойчив свят, категорични са експертите.

Технологията не е способна да се справи сама

Причинените от човека вреди върху околната среда са в топ 10 на най-вероятните и най-големите рискове в Глобалния доклад за риска на Световния икономически форум за 2020 г.

Основният проблем е, че целият напредък в ефективността на ресурсите и опазването на околната среда, предлагани чрез технологично базирани решения, биват изпреварени от нарастването на потреблението.

Според председателя на Световния икономически форум Калус Шваб, сегашният модел на западния капитализъм е в дъното на проблема и е нужна мащабна данъчна, фискална, търговска и политическа реформа с цел да се намали глобалното неравенство.

Пандемията COVID-19 допълнително допринася в пластмасовото замърсяване

В отговор на COVID-19 болниците, здравните заведения и хората произвеждат повече отпадъци от обикновено, включително маски, ръкавици и други предпазни средства, които биха могли да бъдат заразени с вируса. Също така има голямо увеличение на количеството произведени пластмаси за еднократна употреба.

Когато не се управляват добре, заразените медицински отпадъци могат да бъдат обект на неконтролиран изхвърляне, което води до рискове за общественото здраве и до открито изгаряне, което води до отделяне на токсини в околната среда и до вторично предаване на болести на хората.

Други отпадъци могат да достигнат до източници на вода и да добавят към замърсяване на реката и морето.

Носенето на маски от плат за многократна употреба и правилното им изхвърляне, както и честото миене на ръце са от ключово значение не само за предпазване на човешкия живот ни и този на природата, подчертават от Световния икономически форум.