23 страни от Европейския съюз направиха първата крачка към изграждане на общ отбранителен съюз.

Те подписаха нотификация за „Постоянно структурирано сътрудничество” в Брюксел. Сред страните инициатори е и България.

Документът поставя началото на общата европейска отбрана. Тази идея е още от края на 50-те години.

Една от причините да не се осъществи е съпротивата на Великобритания.

Освен кралството, което през март 2019 година ще напусне Съюза, нотификацията не беше подписана от Дания, Ирландия, Португалия и Малта.

Към общата отбрана обаче ще се присъедини традиционно неутралната Австрия.