В Испания разработват робот, който ще засича опасно високи нива на въглероден диоксид в класните стаи. Роботът е снабден със сензори и четири 3D камери. Веднага щом установи опасно високи нива на въглероден диоксид, той започва да си движи ръцете и издава команда за напускане на класната стая.

Може да се управлява дистанционно. Проектът е в процес на разработка от 2013 г. В него участват инженери, компютърни специалисти и учени.

Въпреки че идеята им е много преди пандемията, сега те смятат, че е дошъл точният момент да бъде приложена на практика.