Последните години са били най-горещите в историята, съобщават от НАСА. През последните няколко години са подобрени температурни рекорди, които датират от XIX век.

2018 г. е била четвъртата най-топла от 1880 г. насам и се нарежда след 2016, 2017 и 2015-а.

През миналата година крайностите на времето се смятат за причина за опустошителните пожари в Калифорния и Гърция, сушата в Южна Африка и наводненията в Керала, Индия.

Причината - рекордните нива на причинени от човека емисии на парникови газове, главно от изгаряне на изкопаеми горива, задържат все повече топлина.