Корабът, дал първите изстрели в Първата световна война, вече е плаващ музей.

Речният съд отвори палубата си за посетители в Белград в чест на 103-та годишнина от края на Голямата война.

Кървавият конфликт започва на 28 юни 1914 година.

След Берлинския конгрес Босна остава под владението на Австро-Унгарската империя. Нейният престолонаследник е застрелян от сърбина ГаврИло ПрИнцип.

Същия ден речният крайцер на австро-унгарската армия "Бозрог" бомбардира от Белград.

В конфликта са въвлечени всички велики сили в Европа и Съединените щати.

Войната приключва с примирието от 11 ноември 1918 година.