Качеството на националните планове за възстановяване и устойчивост, е по-важно от спазването на крайната дата за изпращането им в Брюксел – 30 април. Това е становището на Европейската комисия, която ще ги оценява.

11 дни преди крайния срок за получаване на националните планове в Брюксел, Комисията се въздържа да коментира готовността на страните-членки да го спазят.

До този момент Комисията е получила работни версии от 26 страни, включително и от България. В Брюксел обаче все още няма нито един окончателен текст. В името на качеството ЕК е готова на отстъпки.

806 милиарда са предвидени за възстановяването на страните-членки от последствията от епидемията, разпределени като субсидии или заеми. 12 милиарда може да получи България. Всяка страна обаче трябва подробно да опише в какво ще ги инвестира, като акцентира на цифрова икономика, зелен преход, структурни реформи. Брюксел чака финалните текстове.

„Качеството на националните планове има категоричен приоритет пред въпроса за сроковете. Ако някой план идва с малко закъснение, но затова пък е с по-добро качество, би било по-лесно и по-бързо да бъде приет. Нека не надценяваме въпроса с крайната дата“, заяви Ерик Мамер, говорител на ЕК.

„От момента на получаване на всеки план, Комисията разполага с 2 месеца за оценката му. После влиза срок от един месец за получаване на зелена светлина от Съвета“, каза Марта Виецорек, говорител на ЕК

Според източници от Брюксел, ако впоследствие се установят нередности в разходите, безпрецедентният до момента общ план за възстановяване може никога да не се повтори. Защото дълговете ще плащат от всички страни-членки заедно.