Международният валутен фонд (МВФ) потвърди днес направената по-рано прогноза, че през 2021 г. световната икономика ще нарасне с 6 процента, предадоха Франс прес и Ройтерс. За САЩ и другите богати страни обаче перспективите са повишени, а прогнозите за редица развиващи се държави са понижени, докато те продължават да се борят с пандемията от COVID-19.

Разминаванията в очакваните темпове на растеж до голяма степен се дължат на по-добрия достъп до ваксини срещу коронавируса и продължаващата фискална подкрепа в развитите икономики. Същевременно нововъзникващите пазари са изправени пред затруднения и на двата фронта, посочва МВФ а актуализирания си доклад "Световни икономически перспективи".

Близо 40 процента от населението в развитите икономики е напълно ваксинирано спрямо 11 процента в икономиките с нововъзникващи пазари и малка част от населението на развиващите се страни с ниски доходи, посочва главният икономист на организацията Гита Гопинат.

По-бързите от очакваното темпове на ваксинация и връщането към нормалността доведоха до корекция към повишение, докато недостатъчният достъп до ваксини и новите вълни на COVID-19 в някои страни, най-вече в Индия, доведоха до понижаване, уточни тя.

Значително са увеличени очакванията на МВФ за САЩ, за които сега се прогнозира растеж от 7 процента през 2021 г. и 4,9 процента през 2022 година. Това е повишение със съответно 0,6 и 1,4 процентни пункта спрямо априлските прогнози.

Положителния ефект от мащабните стимулиращи планове на Вашингтон наред с очаквания напредък в темпа на ваксиниране са дали основания на МВФ да повиши прогнозата си за световния икономически растеж за 2022 г. до 4,9 процента или с 0,5 процентни пункта спрямо прогнозата от април.

За Индия прогнозата на МВФ за текущата година е понижена с 3 процентни пункта до 9,5 процента. Намалена е и прогнозата за растежа на Китай (с 0,3 процентни пункта) заради намаляването на държавните инвестиции и цялостната фискална подкрепа.

По-ниски темпове на растеж се очакват и за Индонезия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Виетнам, където новите вълни от COVID-19 оказват натиск върху активността. Фондът прогнозира растеж от 7,5 процента за развиващите се страни в Азия тази година, което е понижение с 1,1 процентни пункта спрямо април.

Прогнозата за растежа на страните с ниски доходи е свалена с 0,4 процентни пункта за 2021 година, като основен фактор, възпрепятстващ възстановяването, е бавното разпространение на ваксините, според експертите на МВФ.

Според Фонда рисковете в низходяща посока остават значителни на глобално равнище, включително опасността нови, силнозаразни варианти на коронавируса да доведат до нови ограничения в пътуванията и свиване на икономическата активност.

МВФ очаква в повечето страни инфлацията да се върне на предпандемичните равнища през 2022 година. Експертите предупреждават обаче, че устойчиво високата инфлация може да накара Управлението за федерален резерв на САЩ и други централни банки да направят преоценка на перспективите пред паричната си политика.

Друг значителен риск е вероятността плановете на САЩ за инфраструктурни и социални разходи да бъдат свити на фона на дълбокото разделение между демократите и републиканците в Конгреса, предупреждава МВФ. Според оценките на Фонда планираните разходи могат да дадат тласък на американската икономика с 0,3 процентни пункта през 2021 г. и с 1,1 процентни пункта през 2022 година.

Фондът оставя до голяма степен без промяна предписанията си към страните - приоритизиране на разходите за здравеопазване, особено за ваксинации, подкрепа на уязвимите домакинства и компании и инвестиции в образование, обучение и проекти за повишаване на производителността, както и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика.