Тази нощ наблюдавахме максимума на метеорния поток Персеиди. Можеха да се забележат до 90 падащи звезди на час.

Снимките, направени от хора от цял свят, показват красотата на явлението.

Още няколко дни ще имате възможност да видите падаща звезда, но вече по-рядко.