С милиард и половина долара за миналата година фондацията на "Бил и Мелинда Гейтс" е най-голямата дарителска организация в света. Един от приоритетите й са обществените библиотеки, а Дарън Хорнер отговаря за тях.

В основата стои вярването ни, че обществените библиотеки, когато работят добре, имат всеотдаен персонал и достатъчно ресурс, могат да променят живота на хората, казва Дарън Хорнер.

Библиотеките на "Бил и Мелинда Гейтс" са и място за свободен достъп до компютри, интернет и обучение.

Дарън Хорнер разказва, че по време на среща в Непал, млада жена споделила с него, че благодарение на тази общност, се научила да чете и пише, а по-късно и да издържа семейството си.

„Бил ми разказа следната история, като дете по време на летните ваканциии обществените библиотеки имали състезание по четене. И той печелил този конкурс всяка година. Така прозрял каква роля имат библиотеките за младите умове”, заяви Дарън Хорнер.
 
През 2009 г. Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" дари 15 милиона долара за технологичното обновяваване на над 1000  библиотеки в България.