Инвеститори и търговци вече не се съобразяват особено много с позициите на агенциите за кредитен рейтинг за платежоспособността и капиталовата адекватност на държавите, пише в свой анализ агенция Блумбърг.

Пазарите дори действат обратно на това, което Moody's или Standard and Poor's казват. За това сочи информацията, че доходността по държавните облигации се променя само в 52% от случаите, след като крединтният рейтинг на дадена страна е бил ревизиран.

Двете агенции често бяха обект на критики в разгара на финансовата криза в САЩ за това, че не са успели да усетят началото на фискалните проблеми за световните икономики. По тази причина много страни започнаха да създават собствени агенции, но те заемат много малък пазарен дял.