Водите в Европа отговарят на отлични стандарти за къпане. Това показва годишният доклад на Европейската агенция за околна среда. Изследвани са над 22 000 места за къпане във вътрешни водоеми и морски води.

Водите са оценявани по съдържание на бактериите Ешерихия коли и Ентерококи. Сред първенците в класацията за най-чистите морски води за къпане са Гърция, Кипър, Хърватия и Малта.

Къде е България? Според проучването, Черноморските ни води също са с добри показатели. 58% от местата са с отлично, а 35% с добро качество.

Повечето отлични проби според доклада са от плажовете ни на Юг. По северното Черноморие повечето проби са с добро качество.