Европейският съвет в Брюксел завърши, но без нито едно конкретно решение по най-горещите теми за Общността.

Въпреки желанието на много страни членки да бъде изградена стена по външните граници на Съюза, такова решение не беше взето.

Не беше намерен и незабавен общ европейски отговор на резкия скок на цените на горивата.

Искането на редица държави членки за незабавен общ европейски отговор се оказва неизпълнимо в краткосрочен план. Това стана ясно след близо 8-часов дебат на евролидерите.

Енергийните източници и системи на 27-те държави членки са крайно различни и ЕК тепърва трябва да предложи общи действия в средносрочен план, за да се намерят начини за по-ниски цени, както и за увеличаване на газовите хранилища.