Тежката организирана престъпност се превръща във все по-сериозна заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Това гласи доклад на Европол, който дава яснота за престъпните мрежи, активно действащи до момента на територията на ЕС.

Анализът разкрива подробно характеристиките на най-опасните групировки, които нарушават законите, с крайната цел да спечелят пари.

По последни данни престъпният пейзаж в ЕС е сложен и включва 821 мрежи, а общият брой на членовете им надхвърля 25 000 души. Те се различават по състав, структура, престъпна дейност, териториален контрол и много други аспекти.

Също така са активни и в редица области на престъпността, сред които трафик на наркотици, измамни схеми, трафик на хора и други. 36% от тях са фокусирани единствено върху трафика на дрога. Много от групировките се занимават с повече от една дейност.

Основни престъпни дейности на групировките

Според данните от доклада на Европол половината от престъпните групи в ЕС се занимават с трафик на наркотици като основна престъпна дейност. Незаконните им операции най-често се извършват в Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Испания, а извън ЕС - в Албания, Бразилия, Колумбия, Еквадор и Обединеното кралство.

113 от общо 821 мрежи са специализирани в трафика на кокаин. В повечето случаи те съчетават контрабандата на кокаин и канабис заедно със синтетични наркотици. 44 от най-опасните групировки използват трафика на марихуана като основна дейност.

Трафик на наркотици
Снимка: Европол

50 от всички активни престъпни мрежи избират да разработват измамни схеми, с които засягат милиони хора в ЕС. Лъжците въвличат жертвите си в различни видове онлайн измами - главно инвестиционни и романтични.

Основните държави, в които тези схеми действат, са Белгия, Германия, Нидерландия, Полша и Португалия. Центровете за обаждания играят важна роля в престъпленията. Операторите често се намират извън ЕС, например в Индия, Израел, Турция и Великобритания.

Графика на измамните схеми
Снимка: Европол

55 от най-опасните контрабандни мрежи се занимават с трафикиране на хора като основна дейност. Трафикът най-често се осъществява с цел сексуална експлоатация.

Само 13 от тях го правят с цел трудова експлоатация. Измамите с документи за самоличност най-много улесняват дейностите по трафикиране.

Трафик на хора
Снимка: Европол

Франция и Германия са най-засегнатите страни. Българите, румънците, сърбите и украинците пък са основните участници в най-опасните престъпни мрежи за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Германия, Нидерландия, Полша и Украйна са най-действащи що се отнася до трафикиране с трудова цел, която по-често се извършва в ресторантите, строителството и селското стопанство.

Какво прави една престъпна мрежа по-опасна от друга?

Нейната гъвкавост

Най-застрашаващите вътрешната сигурност престъпни мрежи са изключително гъвкави. Това помага за процъфтяването на незаконния им бизнес, позволява им да изпират престъпните си печалби и ги предпазва от разкриване. Те прилагат сложни стратегии за изпълнението на крайните си цели и реагират бързо на предизвикателствата, които им се изпречват.

За престъпната дейност няма граници

Най-опасните престъпни групи имат международен, а често и глобален обхват, но обикновено избират да ограничат дейността си само до един регион. Сътрудничат си престъпници от всички държави в ЕС и не само.

Власт и контрол

Престъпните групировки обикновено са специализирани в един основен незаконен бизнес и действат с независимост. Те се характеризират със силно ръководство, което често е близо до операциите, но може да командва и дистанционно от глобални локации.

Разрушителност и насилие

За да получат това, което искат, престъпните групировки използват насилствени методи, измъчват и убиват хора, отвличат и държат жертвите си като заложници, а това значително повишава степента им на опасност.

Целта на изследването е да се противодейства на безграничната престъпност, за което е необходимо международно сътрудничество. То може да бъде допълнено от специализирани структури за сътрудничество и партньорства както в рамките на ЕС, така и с глобални партньори.