Липсата на резултати в борбата с корупцията е сред най-тревожните проблеми в България.

Това пише в доклад на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент.

Липсват окончателни присъди за корупция на високо ниво, отбелязват евродепутатите, които посетиха България през септември.

Те изразяват загриженост за случаите на полицейско насилие на гражданските протести миналата година, както и за свободата на медиите.

Докладът препоръчва да се преразгледа отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор в по-обхватна съдебна реформа.