Наличните данни не подкрепят използването на ивермектин за предпазване и лечение на COVID-19 извън клинични изпитвания с подходящ дизайн. Това гласи становище на Европейската агенция по лекарствата, цитирано от Министерство на здравеопазването.

В ЕС ивермектинът под формата на таблетки е одобрен за лечение на някои паразитни инфекции, докато лекарствени продукти за приложение върху кожата са одобрени за лечение на някои кожни заболявания. Медикаментът е разрешен за употреба и във ветеринарната медицина.

От ЕМА уточняват, че при преглед на последните научни данни е установено, че ивермектинът може да блокира репликацията на SARS-CoV-2, но това се случва при дози, много по-високи спрямо тези, които е позволено да се прилагат към този момент.

Резултатите от тези клинични проучвания са различни – някои показват потенциална полза от лекарството, докато други не откриват никаква полза.

ЕМА достигна до заключението, че наличните данни не са достатъчни, за да подкрепят употребата на ивермектин при COVID-19 извън клинични изпитвания.

От Агенцията посочват, че за да се достигнат протективните дози ивермектин, може да се наблюдава и опасен интоксикиращ ефект от медикамента.

„Ивермектинът не може да бъде препоръчан за употреба извън контролирани клинични изпитвания“, казват от ЕМА. За да се направят конкретни изводи дали продуктът е ефективен и безопасен, е необходимо провеждането на рандомизирани изпитвания с подходящ дизайн.

На територията на ЕС Чехия и Словакия са разрешили временна употреба на лекарството при COVID-19 в рамките на националните си законодателства.