Европейската комисия заделя 100 млрд. евро за икономическите последици от разпространението на COVID-19 в Европа. Органът предлага да се създаде инструмент за солидарност, наречен „SURE“, който ще помогне на работниците да запазят доходите си, а на предприятията — да оцелеят.

Обсъдено е всички налични структурни фондове да се пренасочат. Подпомагане ще получат също земеделските стопани и рибарите, както и най-нуждаещите се лица.

„Трябва да използваме всичко, с което разполагаме. Всяко свободно евро в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило ще бъде облекчено, за да може финансирането да бъде използвано бързо и ефективно. Така обединяваме силите си с тези на държавите членки за спасяването на човешки живот и запазването на препитанието на хората“, заяви председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен.

Под формата на заеми, страните членки ще могат да се възползват от тези средства, за да гарантират, че работниците ще получават доход, а предприятията ще запазят служителите си. Заемите ще се основават на гаранции и ще бъдат насочени там, където нуждата от тях е най-спешна.

„SURE“ ще подкрепя схеми за намалено работно време или временно спиране на цялата си дейност, като държавата ще осигури подпомагане на доходите за неизработените часове. Самостоятелно заетите лица ще получат заместване на дохода с оглед на настоящата извънредна ситуация.

Помощ за най-нуждаещите се лица

Предвижда се да бъдат внесени изменения във Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – осигуряване на електронни ваучери за пазаруване и възможност за закупуване на предпазни средства за лицата, които оказват помощ.

Помощ за здравеопазването

В инструмента за спешна подкрепа ще бъдат включени 3 млрд. евро, от които 300 млн. евро ще бъдат предоставени на RescEU в подкрепа на общите запаси от оборудване. Първият приоритет ще бъде управлението на кризата в областта на общественото здраве и осигуряването на жизненоважно оборудване и консумативи — от вентилатори до лични предпазни средства, от мобилни медицински екипи до медицинска помощ за най-уязвимите, включително тези в бежански лагери.

Втората област на съсредоточаване е да се даде възможност за увеличаване на усилията за тестване. Предложението също така ще позволи на Комисията да организира обществени поръчки от името на държавите членки.

Подкрепа за рибарите и земеделските стопани

Държавите членки ще могат да предоставят подкрепа:

  • на рибарите — за временното спиране на риболовната дейност;
  •  на производители на аквакултури — за временното спиране или намаляването на производството;
  •  на организациите на производителите — за временното съхранение на рибни продукти и продукти от аквакултури.