Европейската комисия планира да създаде нов надзорен орган за борба с прането на пари, предаде ДПА, като се позова на документи.

Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС. То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.

Досега беше известно само, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 хиляди евро за кешовите разплащания.

По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит.

Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.