Пионерите в безполовото възпитание в Швеция са педагозите от детската градина "Егалия". Според родителите мястото е "лоно на равноправието и свободата".

Опашката за приемане на деца в „Егалия” е дълга. Много родители, и то не само в еднополово съжителство, търсят за децата си кътче без полови стереотипи.

„Ние винаги наричаме децата по име. Или пък използваме общото понятие "дете". Никой от нас не смята, че "момче" или "момиче" са грозни думи, напротив. Абсолютно не са. Но в мозъка ни "момче" и "момиче" са свързани с редица отживели, традиционни стереотипи, очаквания и модели”, каза Лота Раялин, основателка на детската градина „Егалия”.

Новата педагогика изисква и нови книги. Отпаднали са дори някои детски книжки на Астрид Линдгрен. Възпитателят Мартин разказва на децата за силните момичета и жени.

Като например Малала, която се бори за правата на децата в Пакистан и е най-младата носителка на Нобелова награда за мир. 

Промиване на мозъци? А може би дори джендър-мания в детската градина? Не, твърдят пионерите в сферата на полово неутралното възпитание.