Държавният дълг на Италия достигна рекордно ниво от 123% от брутния вътрешен продукт. Единствено Гърция от страните от Еврозоната е с по-голям размер на външния дълг.

Икономиката на Италия преживява тежка рецесия и инвеститорите се съмняват в способността на Рим да гарантира дълговете си.

Само преди дни националната статистика в Италия отчете, че страната изпада във все по-голяма рецесията със свиване на брутния вътрешен продукт с 0,7% през второто тримесечие на 2012 г. спрямо предходните три месеца.

Третата икономика в Европа навлезе в рецесия през четвъртото тримесечие на 2011 година. Тогава спадът също беше 0,7 на сто.

Сега Рим е притиснат от дълговата криза и плановете за строги икономии, приемани един след друг, за да бъде възстановено доверието на пазарите.

В сравнение със същия период на миналата година икономиката на Италия се е свила с 2,5 процента - най-големият спад на годишна основа от 2009 година, когато за три месеца брутният вътрешен продукт на страната се понижи с 3,5 на сто.

Премиерът Марио Монти наскоро поиска от останалите европейски ръководители известни фискални отстъпки, за да може италианската икономика да нарасне, вместо да се преследват строги икономии, които имат по-скоро рецесионно въздействие.