Германия започва редовни доставки на втечнен природен газ от САЩ. Първият танкер пристигна днес на новопостроения терминал близо до Хамбург.

Корабът ще бъде разтоварен на специално построения плаващ терминал. Там втечненият газ ще бъде конвертиран обратно в природен газ, след което ще постъпи в газопреносната система на страната.

Съоръжението е първото от серия стъпки, които Берлин предприема за замяна на руското синьо гориво с по-надеждни доставчици.

„Успяхме с много усилия да изградим този терминал за 10 месеца, обикновено отнема повече от 5 години. Танкерът превозва 166 хиляди кубически метра втечнен газ, което е потреблението на 50-60 хиляди домакинства за цяла година“, коментира Кристиан Янцен, говорител на газова компания в Германия.