Случаите на робство в Европа са се увеличили многократно, а България е сред страните с най-голям риск мигранти да се превърнат в роби. Анализатори са установили, че причина за това е потокът от мигранти към Стария континент.

От 2015 г. досега в Европа са влезли над 1 милион мигранти, главно от Сирия. Освен рисковете от самото пътуване, за тези хора съществува и реалната опасност да бъдат превърнати в роби.

Британската компания Вериск Мейпълкрофт (Verisk Maplecroft) всяка година изготвя доклад за съвременното робство. Това е общ термин, който обхваща престъпления като принудителен труд, сексуално робство и трафик на хора.

В доклада са включени 198 държави, като се разглеждат структурата и ефективността на правоприлагащите органи, както и броят на подобните престъпления.

България, Румъния, Гърция, Италия и Кипър са страните от Европейския съюз, където мигрантите са изложени на най-голям риск от робски труд, отчитат анализаторите. Те обръщат внимание, че и петте държави са ключови входни врати към ЕС.

Около 115 000 мигранти и бежанци са достигнали Европа от началото на годината. Огромната част от тях, над 80 процента, са влезли в Италия.

Експерт от компанията заяви, че властите в тези държави имат затруднения със справянето с проблема заради големия брой новопристигнали.

В световен мащаб, държавите с най-голям риск са Северна Корея, Сирия и Южен Судан.

Ситуацията в Турция също се е влошила много в последната година. На обратния полюс, най-голямо подобрение е постигнала Индия (от 15-о до 49-о място). Тайланд също е регистрирал сериозен напредък (от 27-о до 48-о място).