Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, е на двудневно работно посещение в Хърватия. Целта на визитата е да запознаване с опита на Загреб в приемането на страната в Еврозоната.

От началото на следващата година Хърватия ще се присъедини към 19-те държави, използващи единната европейска валута.

Пеканов се срещна с министъра на регионалното развитие и европейските фондове на страната домакин Наташа Трамишак, а днес ще бъде приет от министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович.