„Очаквам плавно повишаване на цената на застраховката през следващата година. Трябва да имаме предвид, че все още не сме стигнали нивата на цената от 2019 г. В момента средната премия се движи около 240 лв. През 2019 г. бяхме стигнали нива от порядъка на 260-270 лв. средна цена“, каза Константин Велев, председател на УС на Асоциация на българските застрахователи.

Преди дни Комисията за финансов надзор одобри застрахователите да плащат с около 3 лв. по-висока вноска към Гаранционния фонд. 

„По-голямата част от това увеличение отива във фонда за незастраховани моторни превозни средства, а по-малката част – в т.нар обезпечителен фонд“, каза Константин Велев.

Според него няма връзка между повишаването на цените на автомобилите и по-скъпата застраховка. Той намира причините другаде. 

„Увеличенията, които могат да настъпят са преди всичко заради инфлационните процеси в страната. За последната година има съществено увеличение в стойността на резервните части на автомобилите и в сервизната дейност. Застрахователите заплащат ремонтите на автомобилите и съответно повишаването на тези параметри води до повишаване на обезщетенията, и това рефлектира върху цената“, обясни Велев. Затова той очаква цената да поскъпне още. 

Велев каза, че пътниците в автобусната кастастрофа край Свиленград могат да претендират по две застраховки - „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“.