Енергийната криза е актуална тема не само в България, но и в цяла Европа. Португалия въведе таван на цената на природния газ през юни.

Испания взе подобна мярка, но таванът важи само при производството на електроенергия от газ. Цената е сведена до 50 евро на мегаватчас.

Потребителите са натоварени с тежестта на разликата между пазарната цена и тази, въведена с таван. Около 20% от електроенергията в Испания се произвежда от природен газ.

Снимка: Редакторски екип

В Дания се използва различен подход – намаление на данъците в енергетиката. 500 млн. евро струва мярката на държавата.

Снимка: Редакторски екип

Германия въвежда от следващата година таван на цената на газа, както и има вероятност да се определи базово потребление на газ.

Снимка: Редакторски екип

В Гърция правителството помага на най-уязвимите групи, като на 100% се компенсира скока в цената. Всеки, който намали потреблението си с 15% получава и държавна помощ. Планира се и въвеждане на таван на цените на основни стоки.

Снимка: Редакторски екип