Очаква се РИОСВ-Бургас да извърши проверка във връзка с отпадъците с изтекъл срок на годност, които се съхраняват в гориста местност над град Средец.

Жителите се безпокоят, че отровите изтичат в почвата. Става въпрос за 40 броя Б-Б кубове, в които има пестициди с изтекъл срок на годност и които са използвани в селското стопанство.

При разформироването на ТКЗС-тата през 90-те години тяхната употреба е забранена. Затова и на много места в страната има такива депа за пестициди.

Снимка: btvnovinite.bg

„Притеснявам се от това, че констатацията на течове по част от тези блокове и острата задушлива миризма, която се носи там, говорят красноречиво за корозионния процес, който тече вътре. Второто, което ни притеснява, е фактът, че няма ограждения и охрана“, каза общинският съветник Иван Кичев, който е подал сигнал.

„Пестицидите представляват голяма опасност за хората. Ако всичко това влезе във вододайните зони, ще бъде екологична бомба“, каза агрономът Атанас Цанев.

Снимка: btvnovinite.bg

„Общината носи отговорност и в тази връзка е сключила договор с фирма за гаранционна поддръжка на тези контейнери. Периодично се извършват проверки съвместно с РИОСВ-Бургас. Когато се констатират нередности, се прави предписание. Предполагам, че корозионните процеси вътре са довели до този теч“, обясни Бисер Петров, еколог в Община Средец.

През месец февруари е била последната проверка и тогава не са констатирани нарушения. В най-скоро време фирмата, която отговаря за гаранционната поддръжка, ще бъде сезирана да отстрани нередностите.

„Обезвреждането на подобни вещества е твърде скъп процес. Затова тяхното обезвреждане ще става поетапно“, поясни Петров.