Придобитите по време на приватизацията ценни книжа може да бъдат загубени, ако бъде приет т.нар закон за "спящите акции". За това алармираха работодатели.

Този закон съдържа огромен корупционен и криминален потенциал, каза в „Тази сутрин“ Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“.

По думите му „спящите акции“ са едва 14% от всички, които попадат в обхвата на действие на този закон.

„В него съществува възможността да се случи разпореждане и с такива акции, които нямат нищо общо с масовата приватизация и по отношение на които хората имат други намерения, извън тези да ги търгуват на борсата. Огромна част от тях и не могат да бъдат търгувани“, обясни Манолов.

„След като законът тръгне от Министерския съвет и попадне в Народното събрание, най-вероятно ще бъде приет. Ето защо социалните партньори поискахме среща с премиера по тази и още две теми. Ще се опитаме да му изложим всички тези аргументи“, допълни той.