Точно седмица преди 15 септември Министерството на образованието обяви правилата за новата учебна година в условията на епидемия. Маските няма да са задължителни за децата в предучилищна възраст.

Снимка: bTV

Те няма да се изискват и в 1. до 4. клас, когато децата са в час, но ще са задължителни в общите помещения и в междучасията.

Снимка: bTV

В тази ситуация обаче класните стаи ще трябва да бъдат проветрявани поне два пъти по време на часа и поне за 1 минута.

За учениците след 5. клас маските и предпазните средства са задължителни навсякъде.

Снимка: bTV

Учителите ще могат да са без маски по време на час, но само ако се спазва дистанция от метър и половина между тях и децата.

Същото правило важи и за часовете по физическо на закрито - при редовно проветряване, и ако пространството се ползва само от една паралелка. 

Снимка: bTV

Остава принципът за преминаване към ротационно обучение при 10% ученици със симптоми на COVID-19 или много заболели преподаватели. В тези случаи първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заразени или контактни.