Изолационни кабини в училищата за ученици и учители със симптоми на коронавирус. Преди няколко дни МОН публикува 30 страници препоръки към училищата. Една от тях е именно обособяването на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.

С такова пространство вече разполага 119-о училище в столицата. Това е будката на портиера. Предвидени са още три подобни малки пространства, които са в близост до изход.

Това решение обаче предизвика недоволство у някои родители. Цветана Милчева недоумява как децата, дори само при хрема или кихане, ще бъдат поставени в изолационна кабина.

Тя попита кой ще бъде с децата през това време и кой ще се грижи за тях.

„Интересно ми е и какво биха казали психолозите по този въпрос“, допълни Милчева.

Директорът на 119-о училище Диян Стаматов обясни, че във времето, през което детето ще изчака родителя си, може да бъде с педагогическия съветник, психолога или медицинската сестра. „Ако те са заети, с ръководството. Имаме пълен екип, който винаги се е грижел за деца, които имат някакъв моментен проблем“, допълни Стаматов.

"Аз разбирам опасенията - как би се чувствало едно дете вътре, но то би се чувствало зле, ако зарази целия клас", каза Валентина Стоева, пред. на Обществения съвет. 

Министерството определя за решаващи симптоми като повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора.