Новата книга на журналиста Иван Гарелов „Неизпратени писма до Маргарита“ представлява разказ за преживяното от Гарелов в професионалния му път като телевизионен журналист.

Тя се основава на писмата до реална личност.

Книгата е като разбъркан жанр. Започват с писмата, минават в нещо като репортажи от местата, на които е Маргарита, каза Гарелов.

Сред засегнатите въпроси в книгата са последиците от идеологическото и политическо разделение на народите, липсата на достатъчно познание един за друг, общото и различното в техния бит и мироглед.

Гарелов коментира и голямата награда за телевизионна журналистика „Свети Влас” 2022, която получи журналистът на bTV Мария Цънцарова.

Според него тя може да се превърне в един от стълбовете, на който се държи телевизията.