„Това, че газът идва от газохранилището в Чирен, не означава непременно риск за националната или енергийната сигурност на страната“, коментира в "Тази сутрин" енергийният експерт Мартин Владимиров.

Според него е важно да има ясно разписани правила.

„Трябва да има ясни критерии какво е успешно и какво не е“, обясни той.

Според бившия директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Темелков също трябва да се създаде нормативна база.

"Ако говорим дали се източва газохранилището в Чирен, трябва да се види какви са правилата по този въпрос и как „Булгаргаз“ може да го ползва. "Булгаргаз" нямат право да променят, каквото е нагнетено зимата да се добие в края на зимния период. Тегли се количество съгласно графика", коментира той.

По думите на енергийния експерт не бива да има политическа намеса в енергийните дружества.

„Всеки газов търговец може сам да определя своята пазарна стратегия и начина, по който ще оптимизира печалбата си. Хубаво е да се подчертае - не е добра практика политическото ръководство да се меси в решенията на компанията на ежедневна база. „Булгаргаз“ и другите енергийни дружества трябва да могат само да взимат тези решения“, каза Владимиров.