Диктовки на изпита по български език и литература за 4. клас са били подменени и децата са писали по познат, а не по непознат за тях тест. Това разкриха от МОН и обявиха, че са наложени наказания на квестори, директор и на членове на изпитна комисия.

Тази година за първи път диктовката е стигнала до училищата чрез аудиофайл. Всяко учебно заведение е трябвало да я изтегли, разсекрети, размножи и пусне по залите.

„В пет от училищата в страната учениците не са слушали диктовката, която беше пусната от министерството, а са работели върху други. Случаите са доста различни. В едно от училищата в София вместо квесторът да пусне диктовката, която му е предоставена, е пуснал пробна диктовка“, обясни Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Във Варна пък в две от залите са пуснали диктовка от флаш-паметта, но на нея е имало още една диктовка. Третият случай е свързан с невъзможност в училището да разкодират файла и вместо да се обадят на МОН са поискали от друго училище, но те са им изпратили грешна диктовка.

„Нарушенията се откриват при сканиране на изпитните работи. Тази година за първи път националното външно оценяване за 4. клас се провежда по различен начин, учениците отбелязват отговорите си на съответен лист за това, а те се проверяват от учители от цялата страна“, допълни Костадинова.

Тя обясни, че МОН няма как да наложи санкции, защото не е работодател нито на учителите, нито на директорите. Наказанията на директорите се налагат от регионалните управления, а на учителите от директорите.