Платформата „Дигитална раница“ пренася информация, уроци и задачи в света на интернет. Тя помага за усвояването на материала, а до нея имат достъп ученици и учители.

Симеон Донев е на 10 години и е от поколението, което учи както на хартия, така и от екрана. Той проверява какво е запомнил от часа си със задачи и учебници в платформата "Дигитална раница".

Дори програмата по физическо възпитание и спорт е налична в „Дигиталната раница“. Симеон стига до нея и всички учебни ресурси с парола и акаунт, които училището му предоставят безплатно. Достъп до нея имат и родителите му.

Въпреки улеснението на платформата, уменията като концентрация и разбиране на материала се развиват от обучението на живо, убедена е Ирина Янкова, майката на Симеон.

"Дигиталната раница" не може да учи вместо Симеон - поне засега, но е един безплатен помощник, към когото винаги може да се обърне, стига да има устройство с интернет.