Има здравословна агресия и такава, която излиза извън границите и навлиза в тези на другите. Това каза психологът Елена Ангелова.

Тя обърна внимание, че колкото е по-ниска самооценката на човек, толкова е по-високо нивото му на агресия, която е садистичната, насочена понякога към другите с желание да ги нарани.

Всички сме агресивни, добави специалистът.

Според нея заявяването на собствените граници, умението да постигаме, да имаме цели е здравословната агресия, но когато потискаме агресията, която трябва да бъде насочена към външния свят, тя става автоагресия и започват често болести, дори самонаранявания.

Ангелова отличи няколко вида агресивно поведение към външния свят – вербално, физическо и социално, което се съдържа в ироничните намеци и забележки.

Според нея трябва да позволим на децата си да са умерено агресивни и да изразяват гнева си, а фразата „Само да си посмял“ е от арсенала на нездравословните, защото означава, че ако направиш това, което искаш, ще има наказание.

В бъдеще децата започват да си поставят граници на емоциите, защото са табу в семейството и могат да започнат да ги изразяват навън, добави психологът.

Ангелова обясни, че често агресията между хората е някакъв поведенчески модел, взет от семейството или проява на това, че човек се чувства недооценен и затова можем да я лекуваме, като сме по-търпими към чуждите емоции, ако става дума за такъв тип агресия, а не физическа, каза специалистът.