Във Варна се проведе протест в защита на борова гора. Демонстрацията е организирана от живеещите в местността "Коджа тепе" и селищното образование "Горна Трака", които настояват да спре изсичането на гората, създадена в средата на 20 век, за да пази града от наводнения.

Боровете са изсечени с решение на община Варна за нов устройствен план.

Снимка: bTV

Гората става урбанизирана зона, в която се допуска строителство.

На 20 август 1951 г. незапомнено наводнение вследствие на проливни дъждове опустошава Варна и курорта "Св. Константин и Елена". В резултат на това държавата изготвя огромен проект за защита на морската столица от повтаряне на бедствието – стартира мащабно залесяване с черен бор на цялото Франгенско плато над града. По закона за горите въпросната гора е със статут – защитна.

Снимка: bTV

„Вижте сега, по принцип идеята е такава (да си пазим защитните гори). Но след известен период някои от тия залесявания са извършили своето предназначение, преодолени са проблемите", обясни Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите – Варна.

Има ли нужда 60-годишната гора да продължи да пази града от водно бедствие? Според общия устройствен план на Варна приет през 2012 г. 57 дка от гората в района на местност "Коджа тепе", станали частни след реституцията, вече не са нужни. Районът е включен в урбанизирана зона за ниско застрояване.

Приемането на общия план позволява изработването на подробни планове, а впоследствие и промяна на предназначението след съответната такса. В имот от 4 дка това е факт. Собственикът е платил 165 хил. лева и гората вече я няма.

"Няма как да им се откаже по законов ред, не е формирано в член, точка, ако по описание гората е създадена с технически проект борба с ерозията, както е в случая. Това не е повод да се откаже смяната на предназначението", каза Тодор Гичев.

В конкретния терен е планирано изграждането на 8 еднофамилни къщи. А що се касае за останалите 53 дка от гората в района, зависи единствено от желанието на собствениците и средствата, с които разполагат, дали и тя ще изчезне.