На 22 септември 1908 г. България провъзгласява своята независимост и окончателно скъсва връзките си с Османската империя.

Историкът проф. Милко Палангурски от Великотърновския университет обясни, че независимостта се обявява и на хълма Царевец, и в църквата „Св. 40 мъченици“, защото те имат историческа памет.

По думите му този акт е бил подготвян много дълго и това не е първият опит за обявяване на независимост.

След нейното обявяване България става равноправен субект в международното право, тоест с нас вече се разговаря напълно равноправно като държава, от нас зависи как си построим от тук нататък своята външнополитическа концепция, от нас зависи каква държава ще си направим, поясни проф. Палангурски.