"Кредитната експозиция е изключително проблемна експозиция. Тя е в рязък контраст с политиката и смисъла и функционалността на ББР. Тя контрастира на философията, смисъла и целите на банката. Има нула събираемост по един от най-големите кредити", заяви председателят на надзорния съвет на Българската банка за развитие Росен Карадимов в предаването "Лице в лице".

Той обясни, че бившият премиер Кирил Петков е направил изявление на 1, 2 и 7 декември, в което се е посочвало, че смяната в ръководството на банката, е продиктувано от факта, че назначеното от него ръководство, цитирам, "е подгонило фирмите на “Вълка”".

“На 2 декември с решение на Надзорния съвет поръчахме проверка за всички действия по събиране на вземанията по големите кредитни експозиции. Затова казвам, че са думи срещу факти", каза той.

"От юни 2021 г. до 18 май 2022 г. по тази най-голяма кредитна експозиция, която е над 150 млн. лв., за тази една година от назначаването на ръководството и пет месеца от редовното правителство, няма предприето нито едно действие. През май 2022 г. са изписани и заведени зад балансово 52 млн. лв. по тази кредитна експозиция", добави Карадимов. 

Според него активна работа по тази експозиция започва едва в края на юни 2022 г.

„Най-важното, което правим в момента, е да върнем Българската банка за развитие към приоритетите ѝ като инструмент за публични политики и преодоляване на регионалните дисбаланси. Тя трябва да създава бизнес климат и финансови продукти в подкрепа на малкия и средния бизнес“, каза той. 

Поставено е началото на преговорите с болници, банката ще подкрепи финансово Александровска болница, а в момента се водят преговори и с болницата в Шумен, добави председателят на Надзорния съвет на ББР.

Целта е да се подпомогне провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници със системно значение за регионите.

Повече гледайте във видеото.