Министерството на икономиката, съвместно с международната организация Transparency International, представи инициатива за нулева корупция в общините. Целта е да има гаранции, че бизнесът няма да бъде подложен на корупционен натиск, а министерството ще гарантира със сертификат за общини с нулева корупция, като оценката ще правят експерти от международната организация.

"Това е една много интересна идея, която идва в синергия с една инициатива, която правим от 2015 г. за разрез на антикорупционните усилия на местно ниво както на общини, така и на всички институции, които работят на местно ниво, което е много важно за бизнеса, защото инвестициите у нас винаги са локални", обясни изпълнителният директор на Асоциация "Прозрачност без граници" Калин Славов в предаването "Лице в лице".

Според Славов инициативата ще върне стимулът на общините за по-прозрачно управление.

"Липсваше и стимул да прилагат антикорупционни стандарти, системи за управление на корупционния риск, но точно тук идва идеята на министъра на икономиката - да направи тази симбиоза между добро представяне на общините в тази посока и възможността на министерството да насочва инвестиции и финансиране на местно ниво", допълни той.

Славов разясни и каква е системата, по която ще бъде изготвена оценката на всяка една община, която участва в инициативата.

"Става въпрос за около 100-150 параметъра, които са качествени и отразяват правната рамка, вътрешните правила, ресурсите – финансови и човешки, и начинът, по който функционира самата институция. Данните се взимат от самите изследвани институции, от статистически изследвания, интервюта от типа „сверки на място“ и потребителите, които имат пряк досег до административната услуга", разясни експертът.

На базата на предварителни разговори се очертават няколко общини, които са заявили интерес за участие към момента - Русе, Видин и Бургас.

Вижте още във видеото.