Висшият адвокатски съвет счита, че вътрешните правила срещу изпирането на пари не могат да бъдат приети без да се предложат на дискусия от колегите. Тези вътрешни правила са в изпълнение на редица законови текстове и на европейски директиви и те не означават, че адвокатите ще станат доносници. Това каза в предаването „Лице в лице“ Емил Ядков, от Висшия адвокатски съвет.

„Те са по-скоро превенция на адвокатите да бъдат предпазени от въвличането в процеси на изпиране на пари или финансиране на тероризма“, каза той.

По думите му, това, което гарантира, че няма да се превърнат в доносници, е адвокатската тайна.

„Адвокатът действа при условието, че той спазва адвокатската тайна. Клиентите ни се доверяват, защото знаят, че адвокатът ще опази всички информации, които той е получил в хода на контакта със своя клиент. В правилата и в самия закон е посочено, че всички данни, които адвокатът получава, при установяване на правното положение на клиента за установяване на данни, които са свързани с подготовката, провеждането и приключването на едно съдебно производство, представляват адвокатска тайна и те не подлежат на разгласяване, дори при условията на Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

По думите му, разпространяват се неверни факти по отношение на тези правила:

"Първо, никой не задължава адвокатите да докладват за всяка една сделка и всяка информация, свързана с изпиране на пари. Тези правила се прилагат само в посочените от закона случаи и то само тогава, когато се извършват правни консултации. При наличието на определени предпоставки, те са посочени в самите правила.

На следващо място, проверката, която проверката адвокатът трябва да извърши, макар да се нарича комплексна, е много улеснена и тя се състои от попълването от клиента на една декларация, образецът на която е посочен в правилата. Тя се съхранява в документите на адвоката за срока, за който той съхранява адвокатските книжа. След това той може да я унищожи. Никой не го задължава да съобщава на органите за това, че вероятно има съмнения за изпиране на пари.

Проблемът е - ако адвокатът бъде набеден, че участва в такъв процес, то тогава той след ва да установява, че е спазил тези правила, за да се предпази – себе си или своя клиент от изпиране на пари или финансиране на тероризъм".

Целия разговор вижте във видеото.