До дни ще бъде обявен мораториум върху плащането на лихвите и главницата върху кредитите, които сме теглили. Това каза в предаването „Лице в лице“ шефът на Асоциацията на банките у нас Петър Андронов.

Европейският банков орган беше причината, заради която трябваше да отлагаме, защото не бяха готови, поясни той.

Банките изчакваха правилата, в този ред и в банковия сектор се събраха достатъчно заявления от граждани и фирми, и през следващите дни ще можем да започнем да работим, за да приключим в един разумен срок, така че хората да са спокойни, да си търсят своите варианти, да не мислят за банките. В началото на следващата седмица, ако няма някакви големи изненади, би трябвало да сме готови", разясни Андронов.

"Редът, по който работихме, е в изпълнение на това, което европейският регулатор ни представи като рамка. Разработихме такъв ред координирано с БНБ, който ще изпратим на Централната банка да прецени дали съответства на рамката на европейския банков орган, допълни той.

„Рамката дава възможност да посочим общи стандартни подходи, с които гражданите и фирмите, които попадат в този ред за отсрочване, да намерят решение за обслужване на техните задължения в разрешения срок, така че да преминат следващите месеци по-лесно и да фокусират финансовите ресурси, които вероятно са спаднали, върху тези жизненоважни нужди. Кредитните задължения могат да почакат“, добави Петър Андронов.

Към кой се прилага мораториумът?

Банките досега имаха много ясна регулаторна рамка и правила, по които работеха с две категории клиенти – над 95% - редовни кредитополучатели, които са изрядни и навреме си изплащат задълженията, с тях работим по стандартните правила.

С онези кредитополучатели, които са имали проблеми преди епидемията, сме работили по правила за преструктуриране на техните кредити.

Сега има нова категория клиенти – фирмите, с които сме работили и са коректни платци – и не по тяхна вина днес ще изпитват затруднения.

Към новата група клиенти, които са редовни кредитополучатели до началото на кризата – ние вече имаме рамка и предложение как да работим с тях. Предлагаме им отсрочване и на лихви, и на главници, за онези от тях, при които е наложително.

За онези, които искат да плащат само лихви – този вариант също е предвиден – имаме обратна информация за клиенти, които искат да се отсрочи главницата“, обясни Андронов.

Срокът за отсрочване е сравнително дълъг, обясни Андронов.

„Сравнително дълъг срок сме предвидили ,съобразили сме се с практиките в Европа и срока, който ще е здравословен за банките – отсрочванията да не повлияят на стабилността на банковия сектор.

От периода, в който този ред се приеме, до 30 юни, както е в правилата на Европейския банков орган – всички хора и бизнеси, които са изпитали затруднения или ще изпитат затруднения и анализът им показва, че няма да се справят със сегашните предизвикателства, могат да стигнат до решение с тези банки за отсрочване, което ще продължи отвъд 30 юни.

Целият кредит ще се удължи с този срок на отлагането, който те ще пожелаят да имат, обясни шефът на Асоциацията на банките у нас. 

За платците, които са били проблемни преди началото на кризата – винаги сме имали способи за работа, няма тепърва да въвеждаме нови правила. Ние ще продължим по същия ред, търсят се способи да се преструктурира кредитът, да се отложи главница, лихва, да се отсрочи, това не е ново за банките, нито за бизнеса, нито за хората.

Чисто технически условието, което редът предвижда да се третира, е за онези, които са били редовни или са имали просрочие до 30 дни от началото на извънредното положение.

Онези от тях, които имат шансове как да продължат напред, за тях винаги намираме решение, защото за банките е по-важно да намерят позитивно решение за клиентите си“, добави той.

За коректните платци, които са затруднени от епидемията, ще има мораториум. Няма да важи за некоректните платци, освен ако те докажат, че има възможност да започнат да обслужват дълга си, с тях работим, както досега, уточни Андронов.

Разликата е такава, че този метод, по който работим с тях, е строго санкциониращ самите банки. Тези реструктурирания тежат много на банките. Новото за тези длъжници е, че това няма да консумира капитал на банките и ще позволи да се справят с много предизвикателства в този период“.

Мораториумът важи и за частни лица, и за фирми, които са взели кредити, каза още Петър Андронов.

Във връзка с безлихвените кредити от 1500 лева от банките, Андронов заяви, че все още се работи по реда, по който това ще се случва.

„Получихме от Банката за развитие техните процедури за малките и средни предприятия и за гражданите – анализирахме ги, имаме становище как да стане процесът по-добър, така че да стигне до максимален брой хора, но не бива да е обременено с много бюрокрация и много сложности. Ако направим перфектен инструмент, но е готов към края на септември, няма смисъл да го стартираме. Трябва бързо да действаме, за да може хората, които са в неплатен отпуск, да получат този безлихвен кредит. Няма да има такси за гражданите, които се намират в тези условия.

Българската банка за развитие ще оповести това, когато е готова. Надявам се да е в рамките на следващите 10 дни. Ще ни поканят да подпишем договори с тях, за да можем да започнем да отпускаме такива заеми“, каза още Андронов.