Управителният съвет на Българската народна банка е приел решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19, съобщават от БНБ.

Насоките на ЕБО въвеждат временен принцип във връзка с кризата с коронавируса, че мораториумите върху плащания по банкови кредити не водят до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение при условие, че мерките са основани на национално законодателство и са договорени и прилагани на ниво банков сектор.

За крайните клиенти на банките това означава, че забавянето на вноските няма да води до трупане на наказателни лихви.

Според действащите до момента правила когато се влоши финансовото състояние дори само на един кредитополучател на един кредитополучател съответната банка трябва да отдели пари като гаранции, които остават блокирани. Така при рязък спад на доходи, и хора които остават без работа имаше риск банките да трябва да блокират все повече капитали, което щеше да направи невъзможно отпускането на нови кредити.

С решението на ЕБО този риск се избягва и забавените заради коронавируса кредити няма да се класифицират като лоши.

Мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките. Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19, отбелязват от БНБ.

На база на гласуваните в ЕБО насоки БНБ изиска от търговските банки да предложат за утвърждаване в срок до 5 работни дни единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

Изготвените от банките правила, след одобрението им от БНБ, ще предоставят за периода на тяхното действие гъвкавост на банките да предлагат на техните клиенти облекчения по плащания по банкови кредити.

Детайли за облекченията за граждани и фирми ще бъдат оповестени с публикуването на правилата за мораториума.

COVID-19 в числа
Заразени* Нови случаи Починали Излекувани
България 2 477 17 134 965
Света 5 855 020 70 417 359 904 2 540 229
Заразени* Нови Починали
България 2 477 17 134
Света 5 855 020 70 417 359 904
* Общ брой случаи, вкл. починали и излекувани. * Общ брой случаи, включително починали и излекувани. Източник: Worldometer