Успешното бъдеще зависи от натрупването на фундаментални знания. Това каза в предаването „120 минути“ учителката Елиза Папазян. Тя преподава математика в училище „Луи Брайл“ в София. Там учат деца с нарушено зрение. Елиза също е незряща.

„Смятам, че ценностите се изграждат в семейството – още от съвсем ранна възраст. Семейството трябва да изгради общочовешките ценности, които, независимо от религия и нация, са едни и същи. Ако в едно семейство бъде изградено уважение към ближния, желание за постигане на дадени неща, би било добре. Всяко дете в началото постига мънички неща, но това за него е голям успех“, каза тя.

Учителката смята, че родителите трябва да учат децата си да градят, а не да рушат. Категорична е също така, че ако учителите и родителите си подадат ръце, децата им ще постигнат огромни успехи.

„Близост и доверие се създава трудно – с непрекъснато доказване. Доказване, че ти си честен и това, което си казал, е истина. Това трябва да правят и родителите. Всяко мъничко същество усеща дали ти го лъжеш или говориш истини. Трябва да се дава реален пример с поведението си“, каза още Елиза Папазян.

Тя твърди, че задачите по математика са различни – според възможностите на децата, но винаги има по една, която е предизвикателна, за да запали у тях желанието за пресмятане. „Карам ги да изчистят най-късото разстояние от столовата до класната стая. Свързвам това с математиката. Използваме за целта правоъгълния триъгълник“, поясни тя.

Учителката разказа ѝ как преминава всеки неин урок. Надява се, че все още умее да е интересна и предизвикателна за децата, независимо с какъв социален статус са те. „Искаш да научиш всяко дете на нещо дребничко. Това нещо дребно го градиш и когато го постигнеш, всъщност си постигнал нещо голямо. Чувстваш се удовлетворен“, обясни тя и призна, че учителската професия е трудна работа.