Осветляването на служители на Руската църква в София като шпиони, затварянето на храма и споровете за собствеността му станаха обект на горещи полемики.

В студиото на „120 минути“ е нотариус Иван Дахтеров, държавният служител, издал нотариалният акт за собственост на храма от страна на Русия през 1997 година.

„Имах 3-годишен опит, когато издадох акта. Адвокат е представил документите. Не е бил служител на посолството. Не е имало прехвърляне. Това е констативен нотариален акт, който признава права, които вече съществуват преди това. Нотариусът, на основа на писмени документи, констатира дали тези права съществуват, или не“, обясни Дахтеров.

„Представеният документ е от XIX век – крепостен акт от 1898 г. Вероятно причината за търсенето на издаване на констативен нотариален акт е приемственост – все пак Царска Русия, след това СССР, след това Руска федерация“, коментира нотариусът.

„Като нотариус аз гледам рамките на правото и молбата на клиента. Дали сега или тогава – резултатът щеше да е един и същи. Когато пред нотариуса се представи документ, нотариусът не изпълнява ролята на полиция. Изисква се документите да се представят в оригинал. Няма такъв тип проверка, защото гражданското право предполага добронамереност и добросъвестност“, уточни Дахтеров.

„Придобитото чрез престъпление не поражда правен ефект. Ако има злоупотреба, в даден момент тя ще е безсмислена“, подчерта нотариусът.

„С оглед значимостта на имота и значимостта на казуса не се предполага представянето на неверни документи. Не се притеснявам от проверка, защото още от самото начало ми стана ясно, че въпросът е политически и идват избори. Дали съм аз, или някой друг – няма значение. Казусът е интересен от политическа гледна точка. Не съм викан от прокуратурата. Интересен ще бъде начинът, по който ще бъде извикан. Очаквам проверка, но със спокойствие. В 30-годишната ми кариера съм имал проверки, считам работата си за отговорна“, посочи той.

„Констативният нотариален акт играе ролята на доказателство до момента, в който не се появи друго доказателство за друга собственост, противоречащо на този нотариален акт. Тогава той спира да има такова правно значение. Не съм чул някой да е оспорил с документи“, обясни още нотариус Иван Дахтеров.