През септември беше пусната в публичното онлайн пространство безплатната онлайн платформа за кръгова икономика CEMIS (Circular Economy Management Information System). Тя е разработена в услуга на гражданите и бизнеса, като предоставя информация за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване жизненият цикъл на продуктите.

CEMIS е първата и единствена в страната платформа, която обединява данни от различни източници и осигурява информация  за ползите от кръговата икономика и за възможностите за предаване, даряване, търсене, ремонтиране или наемане на уреди, мебели, вещи и продукти.

Основно предимство на платформата е, че дава възможност на ползвателите си да споделят, да заемат и използват повторно продукти и материали като по този начин предотвратяват образуването на отпадъци и удължават жизнения им цикъл. Платформата напомня на потребителите, че всеки от тях може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на отпадъци. Така освен екологичните ползи домакинствата могат да имат и икономически ползи чрез спестени разходи за нови ненужни или малко използвани продукти.

Интерактивната карта на CEMIS предоставя възможност за лесно намиране и насочване към кварталните работилници, обущарски, текстилни и ремонтни ателиета, сервизи и други необходими услуги, до които всеки ползвател на платформата получава достъп. Форумът и обявите позволяват на регистрираните потребители да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане или споделяне на вещи и стоки. По този начин платформата се превръща в публично споделено пространство, в което всеки може да изпраща информация за местата, на които могат да се предават отпадъци, за провеждани кампании, инициативи и срещани добри практики.

Въпреки, че се очакваше CEMIS да заработи само за територията на Столична община, големият интерес след нейното представяне през м. Септември доведе до обхващане и на други общини. Ролята ѝ на информационен инструмент за представяне на ползите от кръговата икономика, добрите практики, осъществените инвестиции и създаването на възможности пред малкия и среден бизнес провокираха интереса и на потенциални партньори извън границите на Република България.

Бъдещите планове за разширението и разрастване на платформата за кръгова икономика CEMIS и включването на нови общини и допълнителни функционалности ще бъдат обявени от създателите ѝ на 16 декември от 11:00 ч., на събитие в Национален пресклуб БТА.

Платформата е разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, с бенефициент МАГИСТЕРИУМ ООД.