AVON Фондация за жени дарява 25 000 лв. на проект за подкрепа и грижа за жертви на домашно насилие на Асоциация НАЯ. Проектът ще подкрепи 50 жени и деца, жертви на домашно насилие, които живеят в отдалечени и труднодостъпни райони на област Търговище. На първа линия в изнесени приемни в малките градове и села ще работят психолози, социални работници и адвокат, които ще съветват жертвите за правата им и ще им помагат да се защитят от насилието.

Проектът ще се реализира в рамките на една година в област Търговище, която включва близо 200 села. Това са райони, които значително изостават в икономическото си и социално развитие от областния център Търговище. В тях са съсредоточени много проблеми – бедност, безработица, липса на здравни грижи, отпадане от училище, насилие. Ситуацията за жените и децата, пострадали от домашно насилие в тези райони стана още по-тежка по време на пандемията от COVID-19.

Агресията ескалира, а възможностите за защита и подкрепа станаха още по-ограничени. Голяма част от жените загубиха работата и доходите си и за тях стана невъзможно да напуснат дома си, въпреки насилието. Затова Асоциация НАЯ насочва този проект към малките градове и села от региона. Най-рисковите групи жени и деца там ще бъдат подкрепени с общо 1 000 безплатни консултации за емоционално възстановяване, в контактите с институциите, при подготовка на документи, с обучения за търсене на работа, консултации с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие.

Проектът е подкрепен с 25 000 лева от AVON Фондацията за жени и е част от глобален грант в размер на 1,35 милиона долара по повод 135-годишнината на AVON.

Благодаря на AVON за тази подкрепа. Искрено вярвам, че когато една толкова голяма и престижна международна компания за пореден път обърне внимание на борбата с домашното насилие, това ще е пример и вдъхновение и за други фирми да се включат. Този проект е изключително важен за жените и децата, оцелели от домашно насилие, които живеят извън градовете и които много пъти са обречени да търпят насилието, защото нямат алтернатива. Асоциация НАЯ изпълнява една от първите в страната мобилни услуги в малките населени места и чрез нашите открити приемни повече от 10 години работим на терен, максимално близо до пострадалите. Нашият екип през цялото това време е на първа линия, включително по време на пандемията, защото в много от случаите ние сме единствената възможност за жените и техните деца да се спасят. Радвам се, че тези усилия са оценени и имаме финансовата възможност да продължим тази помощ”, заяви Светла Сивчева, председател на Управителния съвет на Асоциация НАЯ по повод на дарението.

Всеки може да подкрепи усилията на AVON срещу насилието над жени с поръчка на благотворителен продукт тук. 100% от печалбата на артикулите срещу насилието на жени се дарява на неправителствени организации в помощ на пострадали от насилие жени, както и за повишаване на информираността и превенция.