Сериозният ръст през 2019 г. на редица ключови макроикономически показатели очевидно отразява еднократната бюджетна експанзия във връзка с предстоящите избори. Това се посочва в позиция на Българската стопанска камара, която обяви, че не подкрепя проектите проекти на бюджети на Република България, Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Разчетите предвиждат държавата да харчи повече пари, отколкото събира и така да се формира дефицит. Заплатите в бюджетния сектор ще се увеличат с около 10 на сто, а за педагогическият персонал средното увеличение ще е с 20%. 

Основното разминаване между бизнеса и профсъюзите е свързано с административното вдигане на минималната заплата до 560 лв. и на максималния осигурителен доход до 3000 лв.

Снимка: bTV

През годината ще има и вдигане на максималната пенсия до 1200 лв. и индексиране на всички останали с 5,7%.

Синдикатите вече обявиха, че подкрепят бюджета.

Какво не харесва БСК?

От работодателската организация правят детайлен анализ на отделните проекти, като общата критика е, че се наливат все повече пари в нереформирани системи за сметка на създаването на стимули за развитие.

Критикуват се още липсата на ефективни механизми за обществено обсъждане и отчитане на публичните позиции, липса на прозрачност на бюджетния процес, на използваната методология, макроикономически основания и прогнози, вкл. за ръста на производителността на труда, компенсацията на един нает и др.

В становището на БСК се посочва, че предвиденото увеличение на общите разходи през 2019 г. спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. е безпрецедентно - над 15%, при 6,1% за 2017 г. спрямо 2016 г., и 2,4% и 4,6% съответно през 2020 и 2021 г.

Камарата настоява за повече пари за приложни научни изследвания, общинско здравеопазване, извънболнична помощ, профилактика и превенция на фона на промени в пенсионноосигурителната система и ТЕЛК и спиране на програмата за саниране и по-голямата част от планираните увеличения на заплатите в бюджетната сфера.