Министерството на финансите публикува законопроект за държавния бюджет на България за 2020 г. Приоритетните сектори догодина са образованието, здравеопазването и отбраната.

Заложен е балансиран бюджет с приходи и разходи от по 46 826,5 млн. лв. Няма промяна в размера на данъците върху доходите, този за фирмите и този върху добавената стойност.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще е 610 лв., колкото ще е и минималната работна заплата. Заложени са 6,7% ръст на пенсиите и 10% по-високи възнаграждения в бюджетния сектор.

Снимка: Министерство на финансите

Най-големи ще са разходите за социално подпомагане и грижи (14,8 млрд. лв.), икономически дейности и услуги (7,8 млрд. лв.), здравеопазване (5,7 млрд. лв.), отбрана и сигурност (5,3 млрд. лв.), образование (4,8 млрд. лв.).

Вноската към ЕС е в размер на 1,397 млрд. лв.