Продаването на катализатори ще става само с документ за произход, реши Министерският съвет, който промени наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Мярката има за цел да ограничи умишленото премахване и кражбите на катализатори, предавани като отпадък заради съдържащите се в тях ценни метали.

Предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от МПС, ще става само с декларация за произход, попълнена от собствениците.

Кабинетът постави и краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75 V, които се използват за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г., не може да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им.

Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, като се прави изключение само за случаи, когато тези метали не може да бъдат заменени.