Днес бяха одобрени офертите на всички петима кандидати, желаещите да вземат Летище София на концесия. Те бяха отворени на открито заседание на специалната комисия по повода в Министерство на транспорта.

Предстои комисията да избере най-доброто предложение.

Победителят ще получи летище София за срок от 35 години. Очаква се от концесията държавата да спечели над 2 милиарда лева.

Кандидатите трябва да построят нов трети терминал до края на десетата година на концесията. Другите инвестиции в разширяването на инфраструктурата ще зависят от ръста на трафика.

От бъдещия стопанин се иска и да разшири Терминал 2, както и да направи проучване и при необходимост да построи втора писта.